Katedra zdravotnických studií

Komunitní péče v porodní asistenci, NMgr

Charakteristika SP

Standardní délka studia 2 roky, ukončení titulem Mgr.

Garant studijního programu: prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

Studijní obor Komunitní péče v porodní asistenci v dvouletém magisterském studiu připravuje absolventy vykonávat nelékařské zdravotnické povolání se zaměřením na komunitní péči v porodní asistenci.

Profil absolventa

Profil absolventa oboru Komunitní péče v porodní asistenci naleznete zde

Specializace

Komunitní péče v porodní asistenci s označením odbornosti specialistů Porodní asistentka pro komunitní péči. Dle souhlasu Ministerstva zdravotnictví ČR č. j. MZDR 62681/2014-6/ONP je oprávněn (a) vykonávat zdravotnické povolání se zaměřením na Komunitní péči v porodní asistenci (dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., které stanoví obory specializačního vzdělávání).

Ke stažení (1)

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...