Katedra zdravotnických studií

Závěrečné práce

Informace k závěrečným pracím

Cílem závěrečné práce je zpracování odborné problematiky úzce související se studovaným oborem. Student pracuje s odbornou literaturou, shromažďuje poznatkový materiál, provádí jeho analýzu, vytřídění, promýšlí metodiku postupu, sbírá empirická data, konfrontuje svoje poznatky a výsledky s  jinými výsledky a teoretickými koncepcemi a následně takto získané podstatné znaky shrnuje a spolu s  výsledky vlastního výzkumu a práce písemně formuluje.

Směrnice k ZP

Posudky závěrečných prací

  • vedoucí závěrečné práce i oponent zadávají posudky do Informačního systému VŠPJ
  • sekretariát katedry sdělí externím vedoucím a oponentům přístupové údaje do Informačního systému VŠPJ, popřípadě poskytne další konzultaci ke způsobu zadávání posudků

Harmonogram ZP

Harmonogram k závěrečným pracím naleznete v sekci Státní závěrečné zkoušky.

 

 

Spojte se s námi

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontakt
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Kontaktní místo kanceláře rektora
Monika Jonášová
E-mail: monika.jonasova@vspj.cz

Studijní oddělení
Telefon: +420 567 141 181
E-mail: studijni@vspj.cz


Moment prosím...