Publikační činnost

Zobrazuje se veškerá publikační činnost pracovníka včetně děl vzniklých mimo Vysokou školu polytechnickou Jihlava.

Článek v databázi Web of Science

2022

Beneš, M., Kachlík, D., Belbl, M., Havlíková, Š., Kunc, V., Whitley, A., Kaiser, R., & Kunc, V. (2022). A meta-analysis on the anatomical variability of the brachial plexus: Part III - Branching of the infraclavicular part. Annals of Anatomy, 244(151976), 1-21. doi: 10.1016/j.aanat.2022.151976
Beneš, M., Kachlík, D., Lev, D., & Kunc, V. (2022). Accessory heads of the biceps brachii muscle: A systematic review and meta-analysis. Journal of Anatomy, 241(2), 461-477. doi: 10.1111/joa.13666

2021

Holubová, A., Chlupáčová, L., Cetlová, L., Cremers, N., & Pokorná, A. (2021). Medical Grade Honey as an alternative treatment for antibiotics in non-healing wounds – a prospective case series. Antibiotics, 10(8), 1-18. doi: 10.3390/antibiotics10080918
Beneš, M., Kachlík, D., Kunc, V., & Kunc, V. (2021). The arcade of Frohse: a systematic review and meta-analysis. Surgical and Radiologic Anatomy, 43(5), 703–711. doi: 10.1007/s00276-021-02718-5
Kachlík, D., Musil, V., Blanková, A., Marvanová, Z., Miletín, J., Daniela, T., Dvořáková, V., & Báča, V. (2021). A plea for extension of the anatomical nomenclature: Vessels. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, 21(2), 1-13. doi: 10.17305/bjbms.2020.5256
Džupa, V., Koňařík, M., Jakub, K., Petr, V., Jana, V., Báča, V., & Kachlík, D. (2021). The size and shape of the human pelvis: a comparative study of modern and medieval age populations. Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger, 2021(237), 1-8. doi: 10.1016/j.aanat.2021.151749
Beneš, M., Kachlík, D., Belbl, M., Kunc, V., Havlíková, Š., Whitley, A., & Kunc, V. (2021). A meta-analysis on the anatomical variability of the brachial plexus: Part I-Roots, trunks, divisions and cords. Annals of Anatomy, 2021(238), 151751. doi: 10.1016/j.aanat.2021.151751
Azzat, A., Hudák, R., Naňka, O., & Kachlík, D. (2021). The morphological stenosis pattern of the suprascapular notch is revealed yielding higher incidence in the discrete type and elucidating the inevitability of osteoplasty in horizontally oriented stenosis. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 29(7), 2272–2280. doi: 10.1007/s00167-020-06168-1
Beneš, M., Kachlík, D., Belbl, M., Whitley, A., Havlíková, Š., Kaiser, R., Kunc, V., & Kunc, V. (2021). A meta-analysis on the anatomical variability of the brachial plexus: Part II-Branching of the supraclavicular part. Annals of Anatomy, 2021(238), 151788. doi: 10.1016/j.aanat.2021.151788
Kachlík, D. (2021). Changes of anatomical nomenclature must be deliberate: the female external genitalia. Clinical Anatomy, 34(2), 320-323. doi: 10.1002/ca.23672
Kachlík, D., & Whitley, A. (2021). The Czech contribution to the human anatomy: A focus on Charles University. Annals of Anatomy, 236(x), 151623. doi: 10.1016/j.aanat.2020.151623
Beneš, M., & Kachlík, D. (2021). Atypical branching of the musculocutaneous and median nerves with associated unusual innervation of muscles in the anterior compartment of the arm: case report and plea for extension of the current classification system. Surgical and Radiologic Anatomy, 43(5), 671–678. doi: 10.1007/s00276-021-02731-8

2020

Konařík, M., Musil, V., Báča, V., & Kachlík, D. (2020). Upper limb principal arteries variations: A cadaveric study with terminological implication. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, 20(4), 502-513. doi: 10.17305/bjbms.2020.4643
Belbl, M., Kunc, V., & Kachlík, D. (2020). Absence of flexor digitorum profundus muscle and variation of flexor digitorum superficialis muscle in a little finger: two case reports. Surgical and Radiologic Anatomy, 42(8), 945–949. doi: 10.1007/s00276-020-02420-y
Kunc, V., Fábik, J., Kubíčková, B., & Kachlík, D. (2020). Vermian fossa or median occipital fossa revisited: Prevalence and clinical anatomy. Annals of Anatomy, 2020(229), 151458. doi: 10.1016/j.aanat.2020.151458
Kachlík, D., Varga, I., Báča, V., & Musil, V. (2020). Variant Anatomy and Its Terminology. Medicina-Lithuania, 56(12), 713. doi: 10.3390/medicina56120713
Kunc, V., Kunc, V., Černý, V., & Kachlík, D. (2020). Accessory bones of the elbow: Prevalence, localization and modified classification modified classification. Journal of Anatomy, 237(4), 618-622. doi: 10.1111/joa.13233
Hudáková, Z., Friediger, T., Dohňanská, M., Šutvajová, M., Lesňáková, A., & Ľudmila, L. (2020). Influence of the movement on quality of seniors´lives. Clinical Social Work and Health Intervention, 11(3), 71-77. doi: 10.22359/cswhi_11_3_11
Miletín, J., Sukop, A., Báča, V., & Kachlík, D. (2020). Innominate variant artery in the first web space. Annals of Anatomy, 2020(230), 151521. doi: 10.1016/j.aanat.2020.151521

2019

Kachlík, D., Pecháček, V., Hnátková, G., Hnátek, L., Musil, V., & Báča, V. (2019). The venous perforators of the lower limb – A new terminology. Phlebology, 34(40), 650-668. doi: 10.1177/0268355519837869.
Musil, V., Blanková, A., Dvořáková, V., Turyna, R., & Báča, V. (2019). A plea for an extension of the anatomical nomenclature: Organ systems. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, 19(1), 1 - 13. doi: 10.17305/bjbms.2018.3195
Kachlík, D., Voborník, T., Džupa, V., Marvanová, Z., Ťoupal, O., Navara, E., Štěvulová, N., & Báča, V. (2019). Where and what arteries are most likely injured with pelvic fractures? The Influence of Localization, Shape, and Fracture Dislocation on the Arterial Injury During Pelvic Fractures. Clinical Anatomy, 32(5), 682–688. doi: 10.1002/ca.23372
Varga, I., Miko, M., Kachlík, D., Žišková, M., Danihel Jr., Ľ., & Babál, P. (2019). How many cell types form the epithelial lining of the human uterine tubes? Revision of the histological nomenclature of the human tubal epithelium. Annals of Anatomy, 224(-), 73–80. doi: 10.1016/j.aanat.2019.03.012
Pokorná, A., Pospíšil, M., Mužík, J., Kučerová, J., Štrombachová, V., Búřilová, P., & Cetlová, L. (2019). Pilot analysis of pressure ulcer-nationwide data from central adverse event reporting system. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 115(82), S8-S14. doi: 10.14735/amcsnn2019S8
Varga, I., Gálfiová, P., Blanková, A., Konařík, M., Báča, V., Dvořáková, V., Musil, V., Turyna, R., & Klein, M. (2019). Terminologia Histologica 10 years on: some disputable terms in need of discussion and recent developments. Annals of Anatomy, 226(-), 16 - 22. doi: 10.1016/j.aanat.2019.07.005
Beňo, P., Juhásová, I., & Samohýl, M. (2019). Knowledge on Fetal Alcohol Syndrome in Slovak Population. Iran J Public Health, 48(3), 552-553.

Článek v databázi SCOPUS

2022

Fait, T., & Janota, J. (2022). Odložený podvaz pupečníku - přínosy a rizika. Česká Gynekologie, 87(6), 424-6. doi: 10.48095/cccg2022424

2021

Búřilová, P., Pospíšil, M., Dolanová, D., Rittichová, J., Kučerová, J., Štrombachová, V., Mužík, J., Cetlová, L., & Pokorná, A. (2021). Adherence to hand hygiene in a hospital setting - a questionnaire survey focused on compliance with the use of gloves. KONTAKT – Journal of nursing and social sciences related to health and illness, 23(006), 3-7. doi: 10.32725/kont.2021.006
Slabíková, I., Nováková, L., Cetlová, L., Dvořáková, V., & Pokorná, A. (2021). Questionnaire survey: The process of quality management in the preanalytical phase of laboratory examination in the department of joint laboratories. KONTAKT – Journal of nursing and social sciences related to health and illness, 2021.003(23), 33-39. doi: 10.32725/kont.2021.003

2019

Vaněčková, M., Pokorná, A., & Dvořáková, V. (2019). Kvalita péče o ženy od prenatálního po postnatální období – dotazníková studie. Pediatrie pro praxi, 20(4), 234 -237.
Vácová, J., Brabcová, I., Dvořáková, V., & Cetlová, L. (2019). Rizikové faktory pádů hospitalizovaných pacientů. Praktický lékař, 99(4), 139 - 146.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401