Konference Indikátory kvality a ošetřovatelská péče

Vysoká škola polytechnická Jihlava ve spolupráci s Nemocnicí Havlíčkův Brod uspořádala odbornou konferenci na téma Indikátory kvality a ošetřovatelská péče - propojení teorie a bezpečné praxe v ošetřovatelství. Konference se v aule VŠPJ konala již počtvrté.

Hlavním hostem konference byla doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, která seznámila účastníky konference s aktuálními požadavky na účelné sledování incidence dekubitů. Zavedení systému evidence rizika a výskytu dekubitů a vyvíjení soustavné činnosti v oblasti informování personálu a efektivního hlášení vzniku dekubitů je jedním z vyhlášených Bezpečnostních resortních cílů. Garantem akce byla doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. a zahájení se ujala vedoucí Katedry zdravotnických studií PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. 

Dále proběhly další zajímavé přednášky, například předávání zkušeností ze zahraničních stáží. Mgr. Petra Chymová informovala o indikátorech kvality v ošetřovatelském procesu na klinice Orthopädisches Spital Speising Vídeň v Rakousku.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz