Katedra zdravotnických studií

Charakteristika pracoviště

Katedra zajišťuje výuku bakalářských a magisterských studijních oborů Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Komunitní péče v porodní asistenci a Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví. 

Garantované studijní programy a obory

  • studijní program Ošetřovatelství - obor Všeobecná sestra
  • studijní program Porodní asistence - obor Porodní asistentka 
  • studijní program Specializace ve zdravotnictví - obor Komunitní péče v porodní asistenci
  • studijní program Specializace ve zdravotnictví - obor Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví

Profily absolventů

Profil absolventa oboru Porodní asistentka naleznete zde

Profil absolventa oboru Všeobecná sestra naleznete zde

Profil absolventa oboru Komunitní péče v porodní asistenci naleznete zde

Profil absolventa oboru Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví naleznete zde

Členství v organizacích

Vysoká škola polytechnická Jihlava je členem Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401