Pokyny pro účastníky

1. Konference Jihlavské zdravotnické dny 2014 - IV. ročník se koná 24. dubna 2014 v budově Vysoké školy polytechnické Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava. Budova školy sousedí s autobusovým nádražím Jihlava. Pro účastníky, kteří přijedou vlakem, je přiložen plán cesty z nádraží ČD k místu pořádání konference pomocí MHD.

2. Účastníci uhradí konferenční poplatek  500 Kč nebo 20 Euro na účet: Komerční banka, a. s., sídlo centrály: Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, P.O.Box 839, Česká republika, číslo účtu 86-2735860297/0100 (SWIFT: KOMBCZPP, IBAN: CZ1601000000862735860297, Variabilní symbol: 270014). Do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno a příjmení

3. Zahraniční hosté mohou poplatek uhradit na eurový účet: Komerční banka, a.s., sídlo centrály: Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, P.O.Box 839, Česká republika, číslo účtu: 86-2799980247/0100 (SWIFT: KOMBCZPPXXX, IBAN: CZ0301000000862799980247, Variabilní symbol. 270014). Do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno a příjmení.

Platba na místě není možná. Na základě došlé platby bude účastníkům konference u prezence vydán daňový doklad. Zaplacený účastnický poplatek se při neúčasti nevrací, respektujeme náhradníka.

4. V průběhu dne je zajištěno pro účastníky občerstvení v přestávkách konference.

5. Prezence účastníků bude umístěna před aulou školy v přízemí. Účastníci dostanou podrobný program konference a Sborník s příspěvky na CD.

6. Ubytování si zabezpečují a hradí účastníci konference v hotelích města Jihlavy.

7. Pro prezentace v jednotlivých sekcích je k dispozici v učebnách počítač a datový projektor

8. Prosíme, aby jeden autor měl pouze jeden příspěvek.

9. Registraci na konferenci je nutné provést do 31. 1. 2014. Registrační formulář naleznete zde.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401