Konference Jihlavské zdravotnické dny 2014 - IV. ročník

Konference JIHLAVSKÉ ZDRAVOTNICKÉ DNY 2014 - IV. ROČNÍK organizovaná Vysokou školou polytechnickou Jihlava se koná 24. 4. 2014. IV. ročník konference nese název "Ošetřovatelství a porodní asistence 21. století".

Konference přinese různé pohledy na problematiku ošetřovatelství a porodní asistenci z historického pohledu, současnosti a načrtne vizi těchto oborů do budoucnosti. Předpokládá se výměna zkušeností v jednotlivých oblastech ošetřovatelství na mezinárodní úrovni. Konferenci mohou využít i studenti programu ošetřovatelství, porodní asistence pro získání nových poznatků z oblasti vědy a výzkumu ošetřovatelství.

Tato konference je pro akademické pracovníky vysokých škol. Konferenci nebudou přiděleny kreditní body od ČAS. 

Programový a organizační výbor děkují všem za zájem o účast na konferenci.

Témata

Cílem konference je vytvořit prostor pro sdílení myšlenek, zkušeností a výsledků výzkumu v oblasti aktivního vyhledávání a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb nemocného i zdravého člověka v péči o jeho zdraví.

Konference přinese výměnu zkušeností v jednotlivých oblastech ošetřovatelství na mezinárodní úrovni.

Tematické okruhy

  • Ošetřovatelství
  • Porodní asistence
  • Varia

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401