Porodní asistentka, Bc (5341R007)

Studijní plán a jeho struktura

Studijní plán naleznete zde

Povinné předměty

Předměty naleznete zde

Volitelné

Z nabídky volitelných předmětů si studenti vybírají způsobem, který umožní, aby na konci studia dosáhli požadovaného celkového počtu minimálně 180-ti kreditů, studenti si tedy musí vybrat minimálně 5 volitelných předmětů. Dva započitatelné kredity z volitelných předmětů mohou být získány za předmět typu Sport (Vs). Studenti 1. semestru si nemohou volitelné předměty vybírat.

Předměty naleznete zde

Za celé studium si musí student prezenční formy navolit minimálně 2 volitelné předměty, student kombinované formy 2 volitelné předměty.

výuka cizích jazyků, předměty v cizím jazyce

Studenti prezenčního denního studia si mohou zvolit anglický nebo německý jazyk, každý je rozdělen do 4 předmětů cizí jazyk I - IV. Je nutné absolvovat vždy všechny 4 kurzy jednoho jazyka, nelze rozdělit např. anglický jazyk I - II, německý jazyk I - II. Dále musí během studia absolvovat výuku minimálně jednoho předmětu v cizím jazyce. Studenti kombinované formy si mohou zvolit anglický nebo německý formou volitelného předmětu. Povinnost absolvovat výuku jednoho předmětu v cizím jazyce nemají.

Předměty naleznete v povinných a volitelných předmětech.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401