Komunitní péče v porodní asistenci, NMgr (5345T033)

Studijní plán a jeho struktura

Studijní plán naleznete zde

Povinné předměty

Předměty naleznete zde

Volitelné

Z nabídky volitelných předmětů si studenti vybírají způsobem, který umožní, aby na konci studia dosáhli požadovaného celkového počtu minimálně 120-ti kreditů, studenti si tedy musí vybrat minimálně 5 volitelných předmětů. Studenti 1. semestru si nemohou volitelné předměty vybírat.

Předměty naleznete zde

Za celé studium si musí student navolit 2 předměty.

Výuka cizích jazyků, předměty v cizím jazyce

Studenti si mohou zvolit anglický nebo německý jazyk.  

Předměty naleznete v povinných a volitelných předmětech.

Specializace

Komunitní péče v porodní asistenci s označením odbornosti specialistů Porodní asistentka pro komunitní péči. Dle souhlasu Ministerstva zdravotnictví ČR č. j. MZDR 62681/2014-6/ONP je oprávněn (a) vykonávat zdravotnické povolání se zaměřením na Komunitní péči v porodní asistenci (dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., které stanoví obory specializačního vzdělávání).

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401