Odborná praxe studentů

Praxe jsou detailně popsány na autentizované části webu Průvodce praxí.

Dne 26. 10. 2020 vstoupila v účinnost nová Směrnice k odborné praxi pro studenty VŠPJ, č.j.: VSPJ/06127/2020, která je také zveřejněna v souborech ke stažení v IS VŠPJ a na portále praxí VŠPJ. Dnem 17. 2 2020 vstoupil v platnost také Interní pokyn vedoucí katedry k odborné praxi pro studenty oboru Všeobecná sestra a Porodní asistentka a Interní pokyn vedoucí katedry k odborné praxi pro studenty oboru Kvalita a bezpečná péče o zdravotnictví.

V případě sporných otázek, předběžných dotazů a jakýchkoliv nejasností se obracejte na garanta praxí:

Garantem oboru Porodní asistentka je PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD.

Garantem oboru Všeobecná sestra je PhDr. Lenka Görnerová, PhD.

Garantem oboru Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví je doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD.


Interní pokyn vedoucí katedry k odborné praxi pro studenty oboru Všeobecná sestra a Porodní asistentka 

Interní pokyn vedoucí katedry k odborné praxi pro studenty oboru Kvalita a bezpečná péče o zdravotnictví.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401