Porodní asistentka, Bc

Charakteristika SP

Standardní délka studia 3 roky, ukončení titulem Bc.

Garant oboru: prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

Studijní obor Porodní asistentka v rámci studijního programu Porodní asistence v tříletém bakalářském studiu připravuje absolventy k výkonu nelékařského zdravotnického povolání.

Profil absolventa

Profil absolventa oboru Porodní asistentka naleznete zde

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401