Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví, NMgr

Charakteristika SP

standardní délka studia 2 roky, ukončení titulem Mgr.

Garant oboru: doc. PhDr. Lada Cetlová, Ph.D.

Studijní obor Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví v dvouletém magisterském studiu připravuje absolventy vykonávat nelékařské zdravotnické povolání se zaměřením na organizaci a řízení ve zdravotnictví.

Profil absolventa

Profil absolventa oboru Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví naleznete zde

Specializace

Specializovaná způsobilost - Organizace a řízení ve zdravotnictví s označením odbornosti specialistů Specialista v organizaci a řízení ve zdravotnictví.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401