Závěrečné práce

Informace k závěrečným pracím

Cílem závěrečné práce je zpracování odborné problematiky úzce související se studovaným oborem. Student pracuje s odbornou literaturou, shromažďuje poznatkový materiál, provádí jeho analýzu, vytřídění, promýšlí metodiku postupu, sbírá empirická data, konfrontuje svoje poznatky a výsledky s  jinými výsledky a teoretickými koncepcemi a následně takto získané podstatné znaky shrnuje a spolu s  výsledky vlastního výzkumu a práce písemně formuluje.

Směrnice k ZP

Posudky závěrečných prací

  • vedoucí závěrečné práce i oponent zadávají posudky do Informačního systému VŠPJ
  • sekretariát katedry sdělí externím vedoucím a oponentům přístupové údaje do Informačního systému VŠPJ, popřípadě poskytne další konzultaci ke způsobu zadávání posudků

Harmonogram ZP

Harmonogram k závěrečným pracím naleznete v sekci Státní závěrečné zkoušky.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401